Vilka vi är

Novamark etablerades 1982 med syftet att ta ett helhetsgrepp när det gäller alla sorters uppdrag av markutformning. På kontoret finns en bred kompetens av landskapsarkitekter och ingenjörer och idag består Novamark av 20 st medarbetare. Vi arbetar i nära samarbete mellan kontorets discipliner och tillsammans med våra uppdragsgivare genom alla skeden i byggprocessen.

Novamark är beläget i centrala Stockholm och vi är verksamma främst i den expansiva Stockholmsregionen med att skapa levande stadsrum och attraktiva närförorter med utgångspunkt i brukarnas behov. Med människan i centrum skapar vi miljöer med höga krav på funktion, skönhet, ekonomi och hållbarhet.

Fakta

Företaget startades: 1982
VD: Clotte Frank Sjöblom