Vad vi vill

Novamarks målsättning är att förena hög teknisk kompetens med funktionalitet, kreativitet och estetik. Vi vill vara en trygg samarbetspartner som tillgodoser behovet av kvalificerad kompetens inom utformning och byggande. Vår tvärdisciplinära kompetens utgör själva kärnan i Novamarks affärsidé och med den kärnan vill vi ge våra kunder trygghet. Vi vill hålla hög kvalitet och professionalism i genomförandeprocessen för att ge effektiv handläggning genom hela byggprocessen.

Idag ser vi en tydlig trend att vi anlitas mer och mer i tidiga skeden. Våra uppdragsgivare förstår att det finns mycket att vinna på att låta Novamark vara med redan i utredningsskeden för att i slutändan skapa en optimal anläggning från ett ekonomiskt, upplevelsemässigt och ekologiskt utgångsläge. I flera projekt har vi varit med från idé till verklighet, från gestaltningsprogram och detaljplaneutredningar, utformning och projektering till anläggning och drift.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se