Vård- och omsorg


Norrtälje sjukhus

Projekt Landskap

 

Novamark har tagit fram skötselplaner och omfattande skötselbeskrivning enligt AFF för att användas som underlag i en upphandling på skötsel av Norrtäljes sjukhus utemiljö. I skötselbeskrivningen är platsspecifika skötselåtgärder angivna …

Visa projektet »


Kv Filen

Projekt Landskap

Kv. Filen omfattade en omgestaltning och upprustning av utemiljön vid ett vård- och omsorgsboende. Grunden till arbetet har legat i det gestaltningsprogram som Novamark tagit fram angående hur man utformar …

Visa projektet »