Vård- och omsorg


Norrtälje sjukhus

Projekt Landskap

 

Novamark har tagit fram skötselplaner och omfattande skötselbeskrivning enligt AFF för att användas som underlag i en upphandling på skötsel av Norrtäljes sjukhus utemiljö. I skötselbeskrivningen är platsspecifika skötselåtgärder angivna …

Visa projektet »


Kv Filen

Projekt Landskap

Kv. Filen omfattade en omgestaltning och upprustning av utemiljön vid ett vård- och omsorgsboende. Grunden till arbetet har legat i det gestaltningsprogram som Novamark tagit fram angående hur man utformar …

Visa projektet »


  
  

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se