Tidigt skede


Väsjön

Projekt Väg

I området kring sjön Väsjön planerar Sollentuna kommun 2800 nya bostäder och service med blandad bebyggelse. Novamark AB fick i uppdrag att utföra projektering till ett komplett förfrågningsunderlag för en …

Visa projektet »


Tyresö strandängar

Projekt Väg

 

Tyresö Strandängar är ett uppdrag i vilket Novamarks alla discipliner, VÄG, VA och Landskap är medverkande. Området är beläget vid Erstaviken och är en blandning av flerfamiljshus med små innergårdar, …

Visa projektet »


Monoliten

Projekt VA

Monoliten är ett formstarkt kvarter som JM uppför vid Stockholms nya konst- och designcenter vid Telefonplan. På uppdrag av JM har Novamark genomfört 3D projektering av VA-ledningar. 3D-projektering har varit …

Visa projektet »


Högbytorp

Projekt VA

 

Novamark har genomfört en dagvattenutredning samt dagvattenprojektering i samband med sluttäckning av en avfalls- och kretsloppsanläggning i Högbytorp,en modern kretsloppsindustri. Projektets syfte har varit att möjliggöra en hållbar dagvattensituation i …

Visa projektet »


Kv Filen

Projekt Landskap

Kv. Filen omfattade en omgestaltning och upprustning av utemiljön vid ett vård- och omsorgsboende. Grunden till arbetet har legat i det gestaltningsprogram som Novamark tagit fram angående hur man utformar …

Visa projektet »