Novamark - Vikingterminalen B

 

Vikingterminalen är ett stort, urbant hamnområde beläget mitt på Södermalm i Stockholm var Novamark har fått i uppdrag att göra en logistikförbättring av hela området. Vi har arbetat med översyn av logistiken genom bl. a flytt av stängsel, breddning av körfält, körspårskontroller, justering av höjdsättning, översyn av dagvattenbrunnar mm.