Tyresö Strandängar A

 

Tyresö Strandängar är ett uppdrag i vilket Novamarks alla discipliner, VÄG, VA och Landskap är medverkande. Området är beläget vid Erstaviken och är en blandning av flerfamiljshus med små innergårdar, parhus och lägenheter med radhuskaraktär – totalt ca 200 bostäder. Innan projekteringen startade har en dagvattenutredning gjorts för att ta hand om dagvattnet på bästa sätt. De projekterade vägarna i området består av den kommunala Strandallén samt lokala kvartersgator. Gatorna har försetts med längsgående parkeringsfickor och infällda träd i gatumiljön.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se