Tyresö Strandängar A

 

Tyresö Strandängar är ett uppdrag i vilket Novamarks alla discipliner, VÄG, VA och Landskap är medverkande. Området är beläget vid Erstaviken och är en blandning av flerfamiljshus med små innergårdar, parhus och lägenheter med radhuskaraktär – totalt ca 200 bostäder. Innan projekteringen startade har en dagvattenutredning gjorts för att ta hand om dagvattnet på bästa sätt. De projekterade vägarna i området består av den kommunala Strandallén samt lokala kvartersgator. Gatorna har försetts med längsgående parkeringsfickor och infällda träd i gatumiljön.