Novamark_Svinninge-A

 

I samband med en omfattande VA-utbyggnad i Österåkers kommun byggs även kommunala gång- och cykelvägar och kommunala vägar i området rustas upp. Utbyggnaden av vatten, avlopp och vägar genomförs i partnering/samverkan mellan Roslagsvatten, Österåkers kommun och NCC. Novamarks arbete innefattar projektering av bygghandlingar i uppdrag av NCC AB. Uppdraget består även av projektering och dimensionering av vägar, gång- och cykelvägar, busshållplatser, VA- och avloppsledningar, pumpstationer och grodpassager.