Novamark_Svinninge-A

 

I samband med en omfattande VA-utbyggnad i Österåkers kommun byggs även kommunala gång- och cykelvägar och kommunala vägar i området rustas upp. Utbyggnaden av vatten, avlopp och vägar genomförs i partnering/samverkan mellan Roslagsvatten, Österåkers kommun och NCC. Novamarks arbete innefattar projektering av bygghandlingar i uppdrag av NCC AB. Uppdraget består även av projektering och dimensionering av vägar, gång- och cykelvägar, busshållplatser, VA- och avloppsledningar, pumpstationer och grodpassager.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se