Novamark_Prästgårdsängen besiktning varselkläder

Novamark åtar sig alla typer av markbesiktningsuppdrag och har idag två erfarna besiktningsmän som utför ett hundratal besiktningar per år. I uppdraget Prästgårdsängen, som består av 34 småhus med äganderättsform i Västerhaninge, har Novamark ingått i en besiktningsgrupp och utfört ett antal förbesiktningar av tomtmark i takt med att ägarna flyttat in samt utfört slutbesiktning och efterbesiktning av markarbeten. Även Prästgårdsängens gemensamhetsanläggning bestående av entrégata, grönområde, bullervall, lekplats och planteringar har besiktigats.