Novamark_Prästgårdsängen besiktning varselkläder

Novamark åtar sig alla typer av markbesiktningsuppdrag och har idag två erfarna besiktningsmän som utför ett hundratal besiktningar per år. I uppdraget Prästgårdsängen, som består av 34 småhus med äganderättsform i Västerhaninge, har Novamark ingått i en besiktningsgrupp och utfört ett antal förbesiktningar av tomtmark i takt med att ägarna flyttat in samt utfört slutbesiktning och efterbesiktning av markarbeten. Även Prästgårdsängens gemensamhetsanläggning bestående av entrégata, grönområde, bullervall, lekplats och planteringar har besiktigats.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se