Novamark - Port 73 A

 

Port 73 är ett shoppingcenter i Haninge som är utvald till finalist i Sveriges bästa köpcentrum 2013! Novamark har projekterat tillbyggnaden av Port 73. Uppdraget bestod i att dimensionera och projektera infartsvägarna till köpcentret, trafiklösningar till och från köpcentrets parkeringar, lokalgator, cirkulationsplats, anslutning till befintlig genomfartsled samt busshållplats i anslutning till köpcentrets entré. Skyltning, vägutrustning och markgestaltning i form av slänter, glaciser och gräsytor i anslutning till vägarna. VA innefattade anslutning av spillvatten till köpcentret samt utvändiga lösningar för dag-, spillvatten och fettavskiljare.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se