Skylt

Norra länken sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till Roslagsvägen vid Frescati. Det är norra Europas största vägtunnelprojekt och är ett nytt trafiksystem som binder samman bl. a E4:an med Värtahamnen. Novamark har under byggtiden deltagit som tekniskt stöd med avseende på vägutformning, projektering och dimensionering.Norra länken är ett vitalt projekt för att lösa regionens trafikproblem och få en bättre miljö i innerstaden.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se