Novamark_Skärholmsterrassen B

 

Novamark har varit med och tagit fram en interaktiv vattenlek på bjälklagsterrass i Skärholmens centrum. Uppdraget bestod av projektering av en plaskdamm med vattenlek innehållande flamingoduschar och fontäner i olika former placerade i ett leklandskap. Projektets syfte var att göra terrassen mer användbar och attraktiv för barnfamiljer.