Sanda ängar D

 

Novamark har projekterat VA och landskap på området Sanda Ängshusen som är en gammal sjöbotten vilket medför att marken består av lös lera. I projektet har vi jobbat med att synliggöra dagvattnet genom öppna dikessystem i området som leder till en dagvattendamm. Under husen projekterades även vatten- och spillvattenledningar med färdiga uppstick när modulbyggnaderna monterades. Sanda Ängshusen ligger i en svacka vilket medför att en pumpstation för spillvattnet installerats. Rekreation har varit ledordet i projektet och området har även fått en omfattande grönyta, samt en pool och en plaskbassäng för barn.