Sanda ängar D

 

Novamark har projekterat VA och landskap på området Sanda Ängshusen som är en gammal sjöbotten vilket medför att marken består av lös lera. I projektet har vi jobbat med att synliggöra dagvattnet genom öppna dikessystem i området som leder till en dagvattendamm. Under husen projekterades även vatten- och spillvattenledningar med färdiga uppstick när modulbyggnaderna monterades. Sanda Ängshusen ligger i en svacka vilket medför att en pumpstation för spillvattnet installerats. Rekreation har varit ledordet i projektet och området har även fått en omfattande grönyta, samt en pool och en plaskbassäng för barn.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se