Novamark - Monoliten A

Monoliten är ett formstarkt kvarter som JM uppför vid Stockholms nya konst- och designcenter vid Telefonplan. På uppdrag av JM har Novamark genomfört 3D projektering av VA-ledningar. 3D-projektering har varit en central del i projektet vilket medfört att man i tidigt skede kunnat leverera noggranna mängder på ingående material vilket optimerar ledningsdragningar och undviker ledningskollisioner. Novamark utför 3D-projektering av VA vilket leder till att beställaren kan göra säkrare upphandlingar och på så sätt minska kostnaderna för entreprenaden.