Monoliten är ett formstarkt kvarter som JM uppför vid Stockholms nya konst- och designcenter vid Telefonplan. På uppdrag av JM har Novamark genomfört 3D projektering av VA-ledningar. 3D-projektering har varit en central del i projektet vilket medfört att man i tidigt skede kunnat leverera noggranna mängder på ingående material vilket optimerar ledningsdragningar och undviker ledningskollisioner. Novamark utför 3D-projektering av VA vilket leder till att beställaren kan göra säkrare upphandlingar och på så sätt minska kostnaderna för entreprenaden.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se