Novamark - Kristinebergs strandpark A

 

Novamark har genomfört VA- och plaskdammsprojektering i Kristinebergsparken som är belägen på Kungsholmen i Stockholm. Parken har promenadstråk, grönytor, lekplats och en plaskdamm för stora och små barn. Bevattningen av parken sker genom upptag av vatten från Mälaren. Själva dammen har en olikfärgad terrazzo i botten och upp över kanterna, teknikbyggnaden är invallad i en grönklädd kulle vilket ger en trevlig visuell del i det urbana landskapet.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se