Novamark - Kristinebergs strandpark A

 

Novamark har genomfört VA- och plaskdammsprojektering i Kristinebergsparken som är belägen på Kungsholmen i Stockholm. Parken har promenadstråk, grönytor, lekplats och en plaskdamm för stora och små barn. Bevattningen av parken sker genom upptag av vatten från Mälaren. Själva dammen har en olikfärgad terrazzo i botten och upp över kanterna, teknikbyggnaden är invallad i en grönklädd kulle vilket ger en trevlig visuell del i det urbana landskapet.