Novamark_Farstadal A


Novamark har projekterat kommunala VA-ledningar i gator på kvartersmark i ett bostadsområde med flerfamiljshus. Området består, förutom av bostadsrätter som JM byggt, också av ett antal hyresfastigheter som förvaltas av Värmdöbostäder. Projekteringen har omfattats av LOD-lösningar för att upprätthålla en grundvattennivå och samtidigt minska dagvattenflödet till det kommunala ledningssystemet. Innan utbyggnaden av bostäder var detta område sankmark som översvämmades varje år, de flesta byggnaderna är därför pålade med flexibla ledningsanslutningar.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se