Västerport C

 

Novamark har utformat 4 gårdar intill en ny kontorsbyggnad i Västerport på Kungsholmen i Stockholm. Gårdarna har fått en stram utformning med gångytor av skiffer, trä och krossat grus samt planteringsytor med kanter av cortenstål och frodiga perenner. På den mellersta gården finns även en spegeldamm och flera sittplatser. Eftersom det finns en begränsning när det gäller tyngdbelastningen på bjälklaget är inga träd planterade. Istället finns det andra rumsbildare såsom en belyst skulptural grupp av blästrade rostfria rör i varierade höjder samt wiretrådar för klätterväxter spända mellan fasaderna.