Stickspåret_B

 

I Kvarteret Stickspåret definieras gården av ett U-format hus som öppnar upp sig mot väster. I öppningen finns en transparent bullerskärm som ska minska bullret från den närliggande järnvägen samtidigt som den släpper in ljus.

Gården karaktäriseras av starka färger och lekfulla material. En yta av gummiasfalt med kullar i olika gröna och gula nyanser och en konstgräsyta i mitten skapar tillsammans med två året-runt-parasoll och runda bänkar en färgglad och livfull yta för lek och samvaro.

Den östra delen av gården är mer lågmält gestaltad med ett trädäck och en pergola som på sikt ska bäddas in av en plantering med koreansk pipranka. Gårdens planteringar är generellt något upphöjda och ramas in av kanter i corténstål. Mindre buskträd har valts för att ge gården ett luftigt och ljust uttryck, exempelvis i form av gulbladig fläder och kopparhäggmispel.

Lägenheternas uteplatser skärmas av genom träspaljéer som liksom pergolan har målats i en djup vinröd färg som bryter av mot de ljusa och bjärta färgerna i gummiasfalten.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se