Novamark -  Skansen A

 

Novamark har medverkat i utformningen av ett nytt Lillskansen på Skansen i Stockholm. Uppdraget innefattade även VA-projektering. Insmuget i tallskogen ligger en ny träbyggnad med en spännande interiör som inrymmer ett flertal svenska djur, målet är att barnen skall få möjlighet att komma nära djuren. Från byggnaden kommer de större djuren att kunna gå ut i egna hagar genom luckor i fasaden. Det finns också möjlighet för besökarna att gå in i hagen med getter samt leka i en porlande bäck. I anslutning till bäcken finns en damm för ankor samt en amfiteater.