Norrtälje sjukhus A

 

Novamark har tagit fram skötselplaner och omfattande skötselbeskrivning enligt AFF för att användas som underlag i en upphandling på skötsel av Norrtäljes sjukhus utemiljö. I skötselbeskrivningen är platsspecifika skötselåtgärder angivna samt mängder och antal skötselåtgärder angivna. Planerna visar sjukhusområdets gröna- och hårdgjorda ytor, utrustning samt vinterskötsel, dvs snöröjning och halkpreventiva åtgärder.