Norrtälje sjukhus A

 

Novamark har tagit fram skötselplaner och omfattande skötselbeskrivning enligt AFF för att användas som underlag i en upphandling på skötsel av Norrtäljes sjukhus utemiljö. I skötselbeskrivningen är platsspecifika skötselåtgärder angivna samt mängder och antal skötselåtgärder angivna. Planerna visar sjukhusområdets gröna- och hårdgjorda ytor, utrustning samt vinterskötsel, dvs snöröjning och halkpreventiva åtgärder.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se