Längtans allé

 

Uppdraget Längtans allé i området Sala Backe i Uppsala omfattade landskapsprojektering och VA-projektering av en vackert grönskande bostadsgård. Med ett tydligt formspråk och upphöjda planteringar inramade av höga kantstål rymmer gården många små rum och platser för avskildhet.