Novamark_Kubisten_B

 

Novamark har gestaltat och projekterat landskaps- och VA-handlingar för denna bostadsgård till Kv Kubisten i Telefonplan. Gården är placerad på husets baksida som vetter mot en fin naturmark där en platsgjuten stödmur tar upp en större höjdskillnad. Muren har klätts med spaljéer av stål där piprankor på sikt ska bilda en grön och ljus fond för de boende.