Novamark_Hedvigslunds torg_F

 

Uppdraget avsåg gestaltning och projektering av ett nytt torg som finns i Trädgårdsstaden, Södra Hedvigslund, Nacka kommun. Torget ligger centralt i området och är dess naturliga samlingspunkt. Torget flankeras av 2 st flerbostadshus, småhus med trädgårdar samt gator med trädrader. Torget innehåller sittplatser, ett konstverk, prydnadsplanteringar med träd och perenner samt en vändslinga och hållplats för buss. Konstverket är placerat i samråd med konstnären.

Torget har också belysning i form av strålkastare som lyfter fram konstverket, träden och planteringarna. Tack vare att ett av flerbostadshusen är placerat norr om torget blir platsen solig och vindskyddad . Torgets beläggning består av ett rutmönster, vilket innebär att det bjuder in besökarna från alla håll, det finns ingen huvudriktning.

Torget är byggt av Småa AB, men är placerat på kommunal mark och överlämnat till Nacka kommun när det var färdigställt. Novamark har även projekterat yttre VA.