Hedvigslund är ett stort exploateringsområde i Älta med flera sammanhållna etapper där vi varit delaktiga i samtliga. I projektet har Novamarks alla discipliner – Väg, VA och Landskap – deltagit. Vårt uppdrag bestod bl. a. av gestaltning och landskaps-, VA- och vägprojektering i samband med nya småhusområden, flerbostadshus, busstorg, vägar samt en större landskapspark med dagvattendammar. Parken innehåller två dammar, en slingrande bäck, träbroar och naturlika planteringar som ansluter till det omgivande landskapet. I parken finns också en större bollplan samt en multisportarena och lekplats.

II Videolänk från SMÅA över området Södra Hevigslund

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se