Novamark - Hedvigslund A

 

Hedvigslund är ett stort exploateringsområde i Älta med flera sammanhållna etapper där vi varit delaktiga i samtliga. I projektet har Novamarks alla discipliner – Väg, VA och Landskap – deltagit. Vårt uppdrag bestod bl. a. av gestaltning och landskaps-, VA- och vägprojektering i samband med nya småhusområden, flerbostadshus, busstorg, vägar samt en större landskapspark med dagvattendammar. Parken innehåller två dammar, en slingrande bäck, träbroar och naturlika planteringar som ansluter till det omgivande landskapet. I parken finns också en större bollplan samt en multisportarena och lekplats.

II Videolänk från SMÅA över området Södra Hevigslund