Novamark - Geneta Parklek A

 

I stadsdelen Geneta i västra Södertälje har en stor parklek rustats upp. Den ingår som en del i ett större parkstråk och ligger i ett vindskyddat, soligt läge alldeles intill en skola och förskola. I parkleken finns nu något för alla i åldern 0-18 år och fungerar också som en samlingspunkt för hela familjen. Området har fått en tydlig indelning med småbarnsleken samlad i den södra delen och de större barnens mer livligare aktiviteter i den norra. Parklekens fina läge har även tagits tillvara för att bl. a. skapa en inbjudande tonårshörna med solstolar och parasoller med utsikt över solbelysta gräsytor.