Novamark_Färnebofjärden_E

 

Gården i Kv Färnebofjärden är utformad så att den inbjuder till gemensam lek och samvaro för de två bostadshusen. Centralt genom gården går ett sammanbindande gångstråk där de boende lätt kan nå de olika entréerna och funktionerna såsom lekskulpturer, sandlåda, pergola samt olika sittplatser. Lekskulpturerna är gjorda av glasfiber i bulliga former och med invändig belysning så att de lyser varmt orange i skymningen. Pergolan är utförd i trä och kommer på sikt bäddas in av klättervildvin.

Väster om gångstråket finns ett böljande landskap bestående av runda kullar, några träd och en sammanhållande mjuk gräsmatta. Kullarna är planterade med låga växter. I öster finns en ondulerad hårdgjord yta med inslag av träd som bildar ett krontak och skänker skugga. Under träden finns runda sittbänkar och belysning som lyser upp i trädens kronor.

Träden som är föreslagna är små blommande körsbärsträd och mindre lönnar. I övrigt är planteringarna låga och består av perenner med inslag av vårblommande lökväxter och japanska prydnadsgräs.

Längs den östra fasaden finns uteplatser inramade av bokhäckar och träskärmar. Uteplatserna längs den västra fasaden är inramade av räcken. jFrån söder nås gården via en åsnetrappa och från norr via en trappa med barnvagnsramp. I norr är också sophanteringen placerad. Vid gårdsentréerna finns också ett flertal cykelställ.

Gården lyses i huvudsak upp av låg pollarbelysning samt väggarmaturer vid entréer och i portiker. Centralt på gården finns möjlighet att placera en julgran med belysning.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se