Novamark_Attunda_B

 

Uppdraget omfattade landskapsprojektering och VA-projektering av en bostadsgård vid Attundafältet i Täby. Här man tagit fram en öppen dagvattenlösning i form av nedsänkt vattenränna i cortenstål och därmed kombinerat estetik och funktion på ett spännande sätt. I mitten av gården finns en ellipsformad gräsyta som korsas av en träspång. Ytan omgärdas av rumsbildande planteringar av perenner, prydnadsbuskar och en rad av körsbärsträd, samt en pergola av stål med ett tak som går i böljande former.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se