I Kvarteret Förrådet har Novamark ritat bostadsgård samt förskolegård och projekterat yttre VA. Kvarteret ligger i de attraktiva och nyutvecklade delarna av Sundbyberg i närheten av stråket utmed Bällstaån. Ett enhetligt material- och kulörtema med cortenstål och roströda toner utmärker kvarterets fasader och uttryck. Bostadsgården har hållt samma kulörtema med en randig matta av markmaterial som stomme. Gårdsbjälklaget har projekterats för grönska och ytor för vistelse och samvaro.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se