Produktvisning av bevattningssystem

2016-02-02

 

bevattningssystem 1

Med jämna mellanrum får vi besök av företag som kommer hit och visar upp sina nya produkter. Det brukar till exempel handla om parkmöbler, belysning, lekredskap och annan utrustning som vi kan tänkas vilja föreskriva i våra projekt. Idag fick vi besök av Savaq – ett företag som tillverkar kapillära bevattningssystem som är utformade att spara maximalt med vatten samtidigt som växtligheten får den giva som den behöver. De informerade bland annat om möjligheten att koppla på deras system på byggnadernas stuprör, varpå dagvattnet kan ledas från taken och vidare till bevattningsrör som förläggs under gårdens grönytor.

Vi blev imponerade av presentationen och hoppas snart kunna få tillfälle att använda systemet i något av de projekt som vi arbetar med.