Nya höjder på studieresa i Hamburg

2018-10-23

Novamark har i oktober rest till Hamburg för att studera landskapsarkitektur och VA. Staden har många och omfattande exploateringsprojekt på gång och hela stadsdelar växer fram. En särskild utmaning för hamnstaden är det fluktuerande vattenståndet i floden Elbe vars nivåer vid hårda vindar stiger så pass att delar av staden riskerar svämmas över. Kajerna är av den anledningen flera meter höga och det finns många skyddande vallar. I den nya stadsdelen HafenCity har man istället valt att släppa på vattnet – och ett våningsplan tillåts hamna under vattenytan. Med ett högt befolkningstryck har man råd att satsa på nytänkande koncept och vi hade mycket att studera!

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se