Nominerade i Rent Dagvattenstävling

2014-04-30

 

Novamark_nominerade_tävling_Rent_vatten_dagvattendamm

Vi på Novamark är stolta över att vara ett av sju bidrag i dagvattentävlingen hos Rent vatten. Det är med projektet Hedvigslund och dess dammsystem för rening och fördröjning av dagvatten som vi nominerats.