Nominerade i Rent Dagvattenstävling

2014-04-30

 

Novamark_nominerade_tävling_Rent_vatten_dagvattendamm

Vi på Novamark är stolta över att vara ett av sju bidrag i dagvattentävlingen hos Rent vatten. Det är med projektet Hedvigslund och dess dammsystem för rening och fördröjning av dagvatten som vi nominerats.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se