Mera LOD! Dagvattendamm Gandvik

2018-11-13

Just nu bidrar vi med vår samlade LA-och VA kompetens i Gandvik 10 där fokus är att omhänderta och fördröja dagvatten i en öppen dagvattendamm. Gandvik 10 ligger i anslutning till Samsöparken i Danderyds Kommun som har direktkontakt med Samsöviken. Vid utveckling av närliggande Djursholms torg beräknas dagvattenflödena att öka ytterligare vilket kräver förebyggande lösningar.

Ett mål med projektet har varit att synliggöra dagvattenhanteringen för besökare genom en medveten och inbjudande gestaltning.

Novamark har en gedigen erfarenhet av kreativa och tekniska lösningar för rening och hantering av dagvatten. I vårt kompetenspaket med landskapsarkitektur och VA-teknik har vi stora möjligheter att optimera projekten för att passa en specifik plats och kund. I skrivande stund har vi flera dagvattenrelaterade projekt i gång. Vi tycker att det är extra roligt att denna kompetens efterfrågas allt mer!

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se