Kajplats Kvarnholmen

2017-04-07

 

Modell 2 Kajplats

Novamark har lämnat in bygghandlingar för JM:s bostadsprojekt Kajplats Kvarnholmen.
Husen kommer att uppföras i ett unikt läge vid Stockholms inlopp med utsikt mot Djurgården.
Samtliga bostäder har balkong, terrass eller takterrass.

Arbetet har inneburit projektering av förgårdsmark, bostadsgårdar, takterrasser inom områdena landskapsarkitektur och yttre VA. Totalt fördelas 223 lägenheter samt fem kommersiella lokaler på fem huskroppar, ritade av Brunnberg & Forshed. Det industrihistoriska arvet på Kvarnholmen har varit centralt i gestaltningen för både hus och gårdar.

Förgårdsmark och anslutning till omgivning:
Husen för Kajplats 5 är i souterräng och ansluter mot en bergskärning.
Anslutningen till olika gatunivåer har varit en stor del i projekteringsarbetet.

Bostadsgårdar:
Omfattning: Fyra stycken gröna gårdar på bjälklag mellan husen med gårdsentréer på tredje våningen. Gårdarna fick varsitt tydligt tema som fått ge uttryck i både gestaltning och funktion.
Teman: Skärgård, Trädgård, Lek och Brooklyn Backyard.

Takterrasser:
Generösa takterrasser med fantastisk utsikt, gestaltade för samvaro.
Växtlighet anpassat för sol och torka.
Träskärmar för uppdelning av privata respektive gemensamma takterrasser

Länk till projektet, JM

 

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se