Föreläsning om barns utemiljö

2015-10-16

 

forelasning 1

Igår arrangerade Novamark en temakväll på kontoret. Vi hade bjudit in kollegor, våra beställare och inte minst oss själva till att lyssna på Petter Åkerblom som höll i en föreläsning om planering av urbana utemiljöer för barn och unga. Petter är landskapsarkitekt och har deltagit i Boverkets och Moviums regeringsuppdrag under 2014 med att ta fram en nationell vägledning för byggherrar, planerare, bygglovshandläggare, projektörer och förvaltare om planering, utformning och förvaltning av skol- och förskolegårdar.

Vi tackar Petter för hans inspirerande ord och hoppas att övriga i publiken också känner sig stärkta i tron om att vi kan skapa ännu tryggare och mer stimulerande utemiljöer för barnen i framtiden.