Föreläsning om barns utemiljö

2015-10-16

 

forelasning 1

Igår arrangerade Novamark en temakväll på kontoret. Vi hade bjudit in kollegor, våra beställare och inte minst oss själva till att lyssna på Petter Åkerblom som höll i en föreläsning om planering av urbana utemiljöer för barn och unga. Petter är landskapsarkitekt och har deltagit i Boverkets och Moviums regeringsuppdrag under 2014 med att ta fram en nationell vägledning för byggherrar, planerare, bygglovshandläggare, projektörer och förvaltare om planering, utformning och förvaltning av skol- och förskolegårdar.

Vi tackar Petter för hans inspirerande ord och hoppas att övriga i publiken också känner sig stärkta i tron om att vi kan skapa ännu tryggare och mer stimulerande utemiljöer för barnen i framtiden.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se